• Platforma edukacyjna eStudia Wydziału MEiL

Available courses

Undergraduate course (bachalor level), I semester, winter

Wykład z Elektrotechniki Teoretycznej (Teoria obwodów elektrycznych) dla studentów 2-go semestru kursu inżynierskiego całego Wydziału MEiL

Laboratorium Elektrotechniki, 47 ITC

Kurs Teorii Maszyn Cieplnych dla studentów studiów niestacjonarnych

Sprawy organizacyjne dotyczące części Laboratoryjnej przedmiotu Maszyny elektryczne.

Kurs ma na celu zapoznanie Państwa z podstawowymi zagadnieniami związanymi z Astronautyką. Uczestnicząc w kursie dowiedzą się Państwo jak wygląda układ słoneczny i dlaczego, jaka jest jego historia i budowa. Poza tym poznają państwo historię podboju kosmosu przez człowieka, aspekty związane z wysyłaniem bezzałogowych misji kosmicznych jak również problemy lotu załogowego i wiele więcej...

Przedstawione w tym kursie informacje dotyczą podstaw procesu spalania i stanowią pomoc (razem z podaną na wykładzie bibliografią) do wykładu "SPALANIE".

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych Wykładowców z Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przygotowujący do egzaminu państwowego na zdobycie Świadectwa Kwalifikacyjnego w zakresie Eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych (tzw. Grupa 1 uprawnień) do 1 kV.

Kurs wraz z możliwością bezpośredniego przystąpienia do egzaminu na wspomniane uprawnienia dla Studentów WMEiL na terenie ITC organizuje przy współpracy z OW SEP, działające przy Zakładzie RUE Koło SEP nr 240.

Theory and introduction to aircraft engine design

Space projects and design

Przedmiotem wykładu jest konstrukcja tłokowych i turbinowych silników lotniczych

Kurs ma za zadanie przedstawienie podstaw obliczeń i konstruowania współczesnych napędów rakietowych. W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi typami napędów rakietowych, poznają różnicę pomiędzy poszczególnymi rodzajami, ich wady, zalety a także użyteczność dla różnych zastosowań.

Podstawowe zjawiska oraz metody badawcze stosowane w spalaniu paliw. 

Kriogenika przemysłowa - czyli gdzie przemysłowo wykorzystuje się instalacje bardzo niskich temperatur.

WSPÓŁCZESNE SIŁOWNIE CIEPLNE 2019/2020 SEM L

Siłownie cieplne - rok akademicki 2017/18 semestr letni (L)

Nauczenie sposobu systemowego podejścia do projektowania i organizowania misji kosmicznych. Zapoznanie z podstawami budowy sztucznych satelitów, metodami wynoszenia w przestrzeń komiczną i zasadami eksploatacji.

Ogólne informacje na temat lotniczych komór spalania: budowa, typy, rodzaje, wymagania konstrukcyjne i materiałowe. Zasady kształtowania i obliczenia aerodynamiki komory spalania. Organizacja i obliczenia procesów zapłonu i spalania w komorze spalania. Prowadzenie badań hamownianych komór spalania i metodyka pomiarów podstawowych parametrów określających podstawowe własności i właściwości komory spalania. Nowoczesne niskoemisyjne komory spalania. Podstawy projektowania komór spalania lotniczych silników turbinowych.

Zapoznanie się z budową i wyposażeniem typowych hamowni silnikowych. Nauczenie zasad prowadzenia badań stoiskowych na hamowniach silnika tłokowego i turbinowego oraz metod sporządzania typowych charakterystyk prędkościowych silników spalinowych. Ponadto nabycie umiejętności wstępnego projektowania różnych zespołów silnika turbinowego. Umiejętność pracy badawczej i projektowej w zespole

Types of engines; spark-ignition engines, diesel engines, turbine engines, ram jet engines, pulse jet engines, rocket engines and detonation engines. Combustion processes in aircraft engines and methods of flame stabilizations. Methods of visualisation and diagnostic of combustion processes. Experiences on research stands, testing equipment, data acquisition systems. Emission-control technology. Engine-speed and other performance. Getting into the bases of design of the main engine components.

Silniki turboodrzutowe, strumieniowe, rakietowe i tłokowe jako obiekt regulacji i sterowania. Sposoby i metody identyfikacji stanu pracy silnika spalinowego. Podstawy sterowania i regulacji silników. Różne techniki sprzętowych rozwiązań układów zasilania i sterowania. Rodzaje i typy stosowanych regulatorów oraz projektowanie regulatorów. Systemy rejestracji i nadzoru parametrów pracy silników oraz ocena stanu technicznego układu zasilania i sterowania silnikiem. Tendencje i kierunki rozwoju układów zasilania i sterowania silników. Systemy regulacji i sterowania silnikami strumieniowymi i rakietowymi.

Fundamentals of nuclear reactor physics.

Kurs ma za zadanie przedstawić kompletny system energetyczny budynku oparty na hybrydowym układzie źródeł ciepła. Studenci po odbyciu kursu posiądą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z prowadzeniem urządzeń typu pompy ciepła, węzeł ciepła, stacja wentylacji z rekuperacją, klimatyzacji oraz instalacji rozbioru energii w budynku. W ramach zajęć Studenci poznają także strukturę IBMS (Integrated Building Management System), który umożliwia kontrolę nad pracą hybrydowego układu odnawialnych źródeł ciepła, magazynów energii i źródeł energii elektrycznej.

Concept, design, operation parameters and performance of reactors of generation IV - high-temperature reactors, fast breeder reactors, and small modular reactors.

Documents for the Radiological Protection class.

Fundamentals of nuclear power station safety and radiological protection.

Subjects of intermediate master projects and engineering projects in nuclear power engineering.

Poszczególne tematy kursu prowadzone są przez różnych wykładowców.

Symulacje podstawowych awarii dla reaktorów PWR, BWR i CANDU.

Przegląd konstrukcji maszyn i urządzeń, specyficznych dla elektrowni jądrowych.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem elektrowni jądrowych. Awarie w EJ.

Zasady bezpiecznej i wydajnej eksploatacji elektrowni jądrowych. Testy przed uruchomieniem. Pierwsze uruchomienie. Odstawienia planowe i nieplanowe. Uruchomienie po odstawieniu ze stanu gorącego i ze stanu zimnego. Przeładunek rdzenia. Gospodarka paliwem świeżym i wypalonym. Gospodarka wodna.

Modelowanie procesów jądrowych i cieplno-przepływowych oraz ich wzajemnych powiązań.

Sposoby i metody identyfikacji stanu pracy silnika spalinowego. Podstawy sterowania i regulacji silników. Systemy rejestracji i nadzoru parametrów pracy silników oraz ocena stanu technicznego układu zasilania i sterowania silników. tendencje i kierunki rozwoju układów zasilania i sterowania silników.

Struktury, obiegi termodynamiczne, bilanse mocy, sprawności różnych lotniczych układów napędowych. Omówienie zasadniczych problemów dotyczących procesów spalania w silnikach lotniczych. Opis budowy,  zasada działania i podstawowe obliczenia gazodynamiczne lotniczych silników tłokowych, turbinowych, strumieniowych i rakietowych. Tendencje rozwojowe lotniczych zespołów napędowych

Turbiny Cieplne Kurs Niestacjonarny

Sobota 12:15-13:45