Podstawowe zjawiska oraz metody badawcze stosowane w spalaniu paliw.