Ogólne informacje na temat lotniczych komór spalania: budowa, typy, rodzaje, wymagania konstrukcyjne i materiałowe. Zasady kształtowania i obliczenia aerodynamiki komory spalania. Organizacja i obliczenia procesów zapłonu i spalania w komorze spalania. Prowadzenie badań hamownianych komór spalania i metodyka pomiarów podstawowych parametrów określających podstawowe własności i właściwości komory spalania. Nowoczesne niskoemisyjne komory spalania. Podstawy projektowania komór spalania lotniczych silników turbinowych.