Zapoznanie się z budową i wyposażeniem typowych hamowni silnikowych. Nauczenie zasad prowadzenia badań stoiskowych na hamowniach silnika tłokowego i turbinowego oraz metod sporządzania typowych charakterystyk prędkościowych silników spalinowych. Ponadto nabycie umiejętności wstępnego projektowania różnych zespołów silnika turbinowego. Umiejętność pracy badawczej i projektowej w zespole