Kurs Teorii Maszyn Cieplnych dla studentów studiów niestacjonarnych