Kurs obejmuje kompleksowy przegląd najnowszych technik laserowych wykorzystywanych w czołowych ośrodkach B+R w pomiarach procesów spalania oraz dynamice płynów.


Główne tematy poruszane na kursie:

  • Techniki laserowe i optyczne: LIF (Laser Induced Fluorescence), Mie scattering, LIF/Mie, SLIPI (Structured Laser Illumination Planar Imaging ) , PIV (Particle Image Velocimetry), Shadowgraphy, Rayleigh scattering, Raman scattering
  • Parametry charakteryzujące procesy spalania i mieszania, skale przestrzenne i czasowe obserwowanych procesów i wiążące się z tym wymagania stawiane technikom optycznym
  • Źródła światła w metodach optycznych
  • Sposoby rejestracji i obróbki obrazów - programy DaVis, ImageJ