Sprawy organizacyjne dotyczące części Laboratoryjnej przedmiotu Maszyny elektryczne.