Kurs prowadzony jest przez doświadczonych Wykładowców z Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przygotowujący do egzaminu państwowego na zdobycie Świadectwa Kwalifikacyjnego w zakresie Eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych (tzw. Grupa 1 uprawnień) do 1 kV.

Kurs wraz z możliwością bezpośredniego przystąpienia do egzaminu na wspomniane uprawnienia dla Studentów WMEiL na terenie ITC organizuje przy współpracy z OW SEP, działające przy Zakładzie RUE Koło SEP nr 240.