Przedstawione w tym kursie informacje dotyczą podstaw procesu spalania i stanowią pomoc (razem z podaną na wykładzie bibliografią) do wykładu "SPALANIE".