Modelowanie procesów jądrowych i cieplno-przepływowych oraz ich wzajemnych powiązań.