Zasady bezpiecznej i wydajnej eksploatacji elektrowni jądrowych. Testy przed uruchomieniem. Pierwsze uruchomienie. Odstawienia planowe i nieplanowe. Uruchomienie po odstawieniu ze stanu gorącego i ze stanu zimnego. Przeładunek rdzenia. Gospodarka paliwem świeżym i wypalonym. Gospodarka wodna.