Symulacje podstawowych awarii dla reaktorów PWR, BWR i CANDU.